تبصره یک، بند دو، ماده ۵۵ قانون شهرداریها مصوب

سد معابر عمومی و اشغال پیاده رو ها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق بوسیله مامورین خود رأسا اقدام کند که مجری آن اداره اجرائیات، کنترل و نظارت شهرداری – واحد رفع سد معبر می باشد.

اطلاع رسانی و پیشگیری از سد معبر

  • در خصوص آگاهی شهروندان به حقوق شهروندی و حق استفاده از پیاده روها از طریق رسانه های مختلف دیداری، شنیداری و نوشتاری
  • در خصوص مشارکت کلیه شهروندان در ایجاد یک فضای پاک و منظم شهری
  • در خصوص اگاهی شهروندان از بزهکاریهای اجتماعی در قالب دستفروشی بساط پهن کردن
  • در خصوص ساماندهی و هدایت دستفروشان و وانت بارهای فروش میوه و کالا و استقرار آنها در بازار روزها و مکان های مشخص

اجرای ضوابط قانونی

  • استقرار نیروهای واحد رفع سد معبر در کلیه خیابانهای اصلی شهر و بازارهای شلوغ و پرازدحام جهت برخورد و جلوگیری از سد معبر کنندگان
  • گشت زنی اکیپ سیار واحد رفع سد معبر در كليه خیابانهای اصلی و حاشیه شهر بصورت مستمر جهت برخورد و جلوگیری از عوامل سد معبر
  • رفع سد معبر و جمع آوری و ضبط وسایل سدمعبرکنندگان اعم از دستفروشان، مغازه داران و وانت بارهای ثابت و سیار که مبادرت به فروش میوه و کالا می نمایند .
  • مشارکت در گشت ویژه با اداره اصناف و بهداشت و بازرسی دامپزشکی در خصوص شکایات مردمی و هر گونه تخلف واحدهای صنفی در سطح شهر
  • مشاركت در گشت ویژه با همکاری کمیسیون بند ۲۰ جهت پلمپ و تعطیلی واحدهای صنفی متخلف در کوتاه ترین زمان ممکن
  • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مدیریت

اشغال و سد معبر عمومي براي كسب يا سكني يا هر عنوان دیگر بدون اجازه شهرداري ممنوع است و شهرداری موظف است جلوگیری نماید و چنانچه مرتكبين با اخطار شهرداری فورا اقدام به ازاد کردن معبر ننمایند شهرداري حق دارد موجبات وسائل سد معبر را به هر حالت که باشد جمع آوري نمايد.